En central plats i Mörkös historia

Namnet Idala kommer från bäcken som rinner från Norakärret till Bottenviken.
Bäcken heter Idbäcken och förr i tiden fiskade man mycket Id i bäckens mynning.
Idala byggdes 1875 till en handelsplats på Mörkö. Tre vita stenhus uppfördes.
I västra flygeln fanns lanthandel och i östra mejeri.
Huvudbyggnaden var bostad åt handlaren och tjänstefolket.
1937 revs den östra flygeln och en modern lanthandel byggdes.
I västra flygeln öppnades ett postkontor.

 

1875 -1880
Den 14 mars 1875 upplät Fredrik Bonde , Hörningsholm, till Carl Wretling ”ett tunnland jord av hemmanet Wickelby hörande mark, att bebyggas med handelslägenhet Idala kallat”.
I kontraktet står att Wretling skulle uppföra:
1) ett våningshus i sten med fyra rum och kök på nedre botten och tre rum på vinden.
2) en flygelbyggnad i sten innehållande handelsbod, bodkammare och magasin, samt rymlig vind över hela byggnaden.
3) en flygelbyggnad i korsvirke och sten innehållande stall för 2 hästar. Ett öppet stallider och bodar.
Årliga arrendet för tomtplatsen var 50 kr. I kontraktet står också att Wretling förbinder sig att alltid ha i lager alla sorters varor som en välsorterad lanthandel kan göra anspråk på för att allmänheten ha tillgängliga. Brännvin och andra spritdrycker var förbjudet att sälja. Ölförsäljning till avhämtning tilläts.


1880-1937
1880 säljer Wretling affärslägenheten, Idala, till Erik Grönlund. Han driver affären till 1916. 1907 fanns ett mejeri på Idala som tog emot 2000 - 3000 liter mjölk om dagen. Man kärnade smör som packades i 50 kg drittlar och som kördes till Järna för vidare leverans till Stockholm för export till England. 1907 fanns det förutom ”Patron” med familj 11 tjänare på Idala. 3 i mejeriet, 3 i affären, 2 i stallet. I köket var det 2 jungfrur och 1 husfröken. 1916 skriver Ernst Karlsson och Andreas August Hanberg på ett 10 års kontrakt. Årshyran för Idala var då 1500 kr/år. 1926 dog Erik Grönlund och Ernst Karlsson hyrde Idala av Grönlunds Sterbhus fram till 1937.


1937-1967
1937 såldes Idala till Josef Pettersson som också fick köpa marken av Hörningsholm. Josef lät riva östra flygeln med mejeriet och uppförde den byggnad som finns idag. Affären flyttade från västra flygeln till den nya byggnaden och blev en modern lanthandel. I västra flygeln flyttade posten in. 1966 stängdes Posten på Idala och Mörkö fick en lantbrevbärare. 1957 köpte Helge Kraftling Idala. I 10 år drev han affär här.


1971 -
1971 köpte Lars-Gunnar Thor Idala. Affärslokalerna blev nu verkstadslokaler. Här tillverkades styrketräningsredskap. 1974 blev lokalerna för små för denna verksamhet och Lars-Gunnar köpte Eneboda nya skola och flyttade hela verksamheten dit. 1984 öppnades en kiosk, ”lanthandel” av flickorna Thor. Lanthandeln utvecklades till att bli en mer lanthandel med ett bassortiment och hade öppet endast under sommarmånaderna. 1989 sålde Lars-Gunnar Eneboda och även en del av företaget. Företaget var nu ett rent försäljningsbolag och företaget flyttade tillbaka till Idala med kontor på galleriet. 2004 sålde Lars-Gunnar företaget. Nu blev stora ytor tomma. I de tomma ytorna växte ett kafé och galleri fram. I 10 år drev Louise och Maria Thor en lanthandel, kafé och galleri som snabbt blev populärt


Idag
Idag, 144 år sedan Idala byggdes, är det fortfarande en affärsverksamhet här.
Leif Dahlstedt driver liten ”lanthandel”, restaurang, café och pub. Under sommartid den naturliga samligsplatsen
på Mörkö.


Kontakt

Mail: info@idala.nu
Tel: 0766-23 87 93
Management: K&N konsult

Hitta hit

Adress: Idala 3, 153 93 Mörkö Googlemaps 
Kollektivt: Buss på beställning